“Costuretes” / “Costuritas”

Per a totes les aficionades al patchwork i a la costura… petits complements per a fer-nos la vida més fàcil! Bosses de costura, coixinets per les agulles de cap, estoig per guardar les agulles de costura, …

Para todas las aficionadas al patchwork y a la costura… pequeños complementos para hacernos la vida más fácil! Bolsas de costura, alfileteros, estuche para las agujas, …

Anuncis
%d bloggers like this: